Lai rai ngày hè với cách làm bánh xeo cuối tuần

Lai rai ngày hè với cách làm bánh xeo cuối tuần

Lai rai ngày hè với cách làm bánh xeo cuối tuần. Đây là những quán hàng lô xô nhuốm màu thời gian của phố Hà Nội cũ, người khách được sống lại với cái thú “ăn quà vặt” của những người kinh kỳ xưa. Read More »

Lai rai ngày hè với các món ăn của ý cuối tuần

Lai rai ngày hè với các món ăn của ý cuối tuần

Lai rai ngày hè với các món ăn của ý cuối tuần. Đây là những quán hàng lô xô nhuốm màu thời gian của phố Hà Nội cũ, người khách được sống lại với cái thú “ăn quà vặt” của những người kinh kỳ xưa. Read More »

Lai rai ngày hè với banh flan tra xanh cuối tuần

Lai rai ngày hè với banh flan tra xanh cuối tuần

Lai rai ngày hè với banh flan tra xanh cuối tuần. Đây là những quán hàng lô xô nhuốm màu thời gian của phố Hà Nội cũ, người khách được sống lại với cái thú “ăn quà vặt” của những người kinh kỳ xưa. Read More »

Lai rai ngày hè với sủi cảo cuối tuần

Lai rai ngày hè với sủi cảo cuối tuần

Lai rai ngày hè với sủi cảo cuối tuần. Đây là những quán hàng lô xô nhuốm màu thời gian của phố Hà Nội cũ, người khách được sống lại với cái thú “ăn quà vặt” của những người kinh kỳ xưa. Read More »

Lai rai ngày hè với cach lam do nuong cuối tuần

Lai rai ngày hè với cach lam do nuong cuối tuần

Lai rai ngày hè với cach lam do nuong cuối tuần. Đây là những quán hàng lô xô nhuốm màu thời gian của phố Hà Nội cũ, người khách được sống lại với cái thú “ăn quà vặt” của những người kinh kỳ xưa. Read More »

Lai rai ngày hè với thịt kho tiếng anh cuối tuần

Lai rai ngày hè với thịt kho tiếng anh cuối tuần

Lai rai ngày hè với thịt kho tiếng anh cuối tuần. Đây là những quán hàng lô xô nhuốm màu thời gian của phố Hà Nội cũ, người khách được sống lại với cái thú “ăn quà vặt” của những người kinh kỳ xưa. Read More »